Liên Hệ Với Chúng Tôi

congdong@thuanchay.vn

Ngoài ra, bạn có thể liên lạc qua SĐT:

Liên hệ hợp tác

Cộng Đồng Thuần Chay Việt Nam khuyến khích các dự án, hoạt động phi lợi nhuận, mang lại giá trị nhân văn cho cộng đồng.

    Về Thuần Chay VN

    Cộng đồng Thuần Chay Việt Nam là tâm huyết xây dựng một cộng đồng yêu thương và tử tế của Thuần Chay VN. Chúng tôi là doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm thuần thực vật như Bột Đậu Hạt Rau Củ, Mật Táo Đỏ... hỗ trợ người ăn chay đủ chất - sống thuận tự nhiên.
     
    Hoạt động kinh doanh là một phần động lực giúp Thuần Chay phát triển mạnh mẽ các dự án cộng đồng phi lợi nhuận, góp phần lan tỏa văn hóa ăn chay tại Việt Nam.