Dự Án Cộng Đồng

Những dự án cộng đồng Thuần Chay triển khai

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

admin
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

admin
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.

Dự án Đồng Chay - Review quán chay

Bảo Uyên
Dự án phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ quảng bá các quán chay, mô hình ăn chay đến cộng đồng. Qua đó, lan tỏa ăn chay tại Việt Nam.
Tháng Sáu 13, 2024

Hạt Hồ Đào – Nguồn Dinh Dưỡng Dồi Dào Cho Cơ Thể

Nhiều người thường nhầm lẫn hạt hồ đào là hạt óc chó. Thực chất, hai loại hạt này tương đương nhau và cùng đem đến nhiều […]
Tháng Năm 12, 2024

Hướng Dẫn Cách Đăng Ký Và Nhận Voucher Quán Chay 

Đồng hành cùng dự án Đồng Chay, Thuần Chay hoan hỉ thông báo với cả nhà chương trình “Voucher quán chay” chính thức được thực hiện. […]
Tháng Tư 27, 2024

Khoảnh Khắc Đáng Nhớ Của Buổi Offline Ăn Chay Gần 100 Người 

Nhân Duyên Kết Nối Gặp Mặt Của Các Đồng Chay Buổi offline ăn chay được tổ chức bởi Nhóm Ăn Thực Vật (Zalo) vào ngày 13/4 […]
Tháng Tư 12, 2024

Bhutan – Đất Nước Chưa Từng Có Bệnh Ung Thư Và 07 Điều Ít Biết Về Đất Nước Hạnh Phúc Này

Đất nước Bhutan được mệnh danh là đất nước hạnh phúc nhất. Quốc vương và Hoàng hậu là những người ăn chay trường. Dân chúng không […]
Tháng Ba 28, 2024

Nhà Hàng Chay Cưu Mang Những Chú Chó Bị Bỏ Rơi Tại Việt Nam

Một câu chuyện nhân văn mà Thuần Chay đã rất đồng cảm và ủng hộ tinh thần tương thân tương ái đó là câu chuyện nhà […]
Tháng Ba 28, 2024

Nổi Tiếng Trên Mạng Xã Hội Bởi Câu Chuyện … Ăn Chay Từ Trong Bụng Mẹ

Nguyễn Khoa Nam, sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải chưa một lần dùng đến các món ăn có thịt. Bạn ăn chay từ khi […]
Tháng Ba 28, 2024

Mẹ Bầu Ăn Chay Có Tốt Không? Chế Độ Ăn Chay Đảm Bảo Dinh Dưỡng Cho Bà Bầu

Mẹ bầu ăn chay có tốt không? Nếu ăn thì nên ăn như thế nào để đảm bảo dinh dưỡng? Cùng Thuần Chay tham khảo những […]
Tháng Ba 21, 2024

Đi Tìm Câu Trả Lời Cho Câu Hỏi: “Bột Ngọt Ăn Chay Được Không?”

Bột ngọt là một trong các nguyên liệu được sử dụng phổ biến nhất để làm tăng độ ngọt cho các món ăn. Tuy nhiên, nhiều […]
Tháng Ba 13, 2024

Số Người Ăn Thuần Chay Ở Anh Tăng Thêm 1 Triệu Người

Số lượng người ăn thuần chay ở Anh đang tăng chóng mặt. Nghiên cứu mới từ cuộc khảo sát hàng năm của Finder, một trang web […]
Tháng Ba 4, 2024

Cô Gái Trẻ Truyền Cảm Hứng Ăn Chay Tích Cực Và Lối Sống Lành Mạnh

TPO – Phan Thị Thanh Loan (sống tại Hà Nội) bắt đầu lối sống lành mạnh bằng việc ăn chay trường từ năm 21 tuổi. Sự […]
Tháng Một 30, 2024

Sau tết, xu hướng ăn chay ‘lên ngôi’: Đa dạng từ thịt thực vật đến các món truyền thống

Ngày nay không cần đến ngày tết mới chọn dùng chay, mọi người lựa chọn việc ăn chay giống như một nhu cầu thiết yếu trong […]
Tháng Một 30, 2024

Mẹ 8x Cho Con Ăn Chay Trường Từ Trong Bụng Và Lưu Ý Của Bác Sĩ

Ăn chay trường hiện tại không còn quá xa lạ đối với chúng ta nhưng những bạn nhỏ ăn chay trường trong bụng mẹ vẫn luôn […]
Tháng Một 25, 2024

25 ý tưởng trang trí nhà cửa đón Tết 2024 đơn giản mà cực đẹp

Trang trí Tết để cầu mong cho một khởi đầu mới thuận lợi. Cùng Thuần Chay tham khảo bài viết sau để tìm ra những cách […]
Tháng Một 13, 2024

Các Hoạt Đồng Truyền Thống Ngày Tết Nguyên Đán  

Tết Nguyên Đán là dịp lễ quan trọng nhất, thể hiện nét đẹp trong văn hóa người Việt từ xưa đến nay. Bởi Tết không chỉ […]
Tháng Mười Hai 4, 2023

Top 10 Xe Bánh Mì Chay Ngon Tại TP. Hồ Chí Minh

Ở Sài Gòn đã lâu nhưng liệu bạn đã biết các xe bánh mì chay ngon tại khu vực mình sống? Hãy cùng khám phá với […]
Tháng Mười Một 20, 2023

Khám Phá Tâm Chay – Điểm Đến Của Bữa Ăn Chay Bình Dân Tại Hà Nội 

Một trong những quán ăn cơm chay bình dân với giá “hạt dẻ” không nhắc đến Tâm Chay, một trong những quán cơm chay ngon và […]
Tháng Mười Một 20, 2023

Nhà Hàng Chay Sen Vegan – Quán Chay Hiện Đại Ngay Cạnh Hồ Tây 

Chiều thu Hà Nội dạo quanh một vòng Hồ Tây và dừng chân ghé Nhà hàng Chay Sen Vegan để tận hưởng một buổi chiều trọn […]
Tháng Mười Một 20, 2023

Khám Phá Nhà Hàng Buffet Chay Tâm Hoài An

Ẩm thực Hà Nội có rất nhiều nhà hàng Buffet chay nhưng Tâm Hoài An quán vẫn là một chốn an yên với nhiều món ngon, […]
Tháng Mười Một 20, 2023

Buffet Chay Hạnh Phúc Nổi Tiếng Ở Đường Phạm Ngọc Thạch 

Khi nhắc đến quán Buffet chay ngon ở Hà Nội, không thể không nhắc đến Buffet chay Hạnh Phúc, một trong những quán chay ngon nổi […]
Tháng Mười 28, 2023

Đồng Chay – Nhân Rộng Giá Trị Lan Toả Cùng Dự Án “Đồng Chay”

Có thể thấy hiện nay xu hướng ăn chay hiện nay đã và đang trở nên vô cùng phổ biến, rất nhiều người bén duyên ăn […]

Dự Án Cộng Đồng